Privacy Verklaring

JAKOMBO respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en behandelt uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk.


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

JAKOMBO kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van JAKOMBO, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan JAKOMBO verstrekt. JAKOMBO kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

-Uw voor- en achternaam

-Uw adresgegevens

-Uw telefoonnummer

-Uw e-mailadres

-Uw IP-adres


WAAROM JAKOMBO GEGEVENS NODIG HEEFT

JAKOMBO verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen om de gevraagde dienst of informatie aan u uit te leveren.

Daarnaast kan JAKOMBO uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, doorgaans bestaande uit zakelijke dienstverlening.


HOE LANG JAKOMBO GEGEVENS BEWAART

JAKOMBO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden opgeslagen in overeenstemming met de fiscaal- en civielrechtelijke bewaartermijnen en na afloop van deze termijnen weer verwijderd. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN

JAKOMBO verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van JAKOMBO worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. JAKOMBO gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS

JAKOMBO maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van JAKOMBO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan JAKOMBO te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. JAKOMBO heeft hier geen invloed op.

JAKOMBO heeft Google geen toestemming gegeven om via JAKOMBO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@jakombo.com. JAKOMBO zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN

JAKOMBO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van JAKOMBO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door JAKOMBO verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met JAKOMBO op via info@jakombo.com. WWW.JAKOMBO.COM is een website van JAKOMBO.


NIEUWSBRIEF

Bij inschrijving voor de nieuwsbrief van JAKOMBO worden de door u opgegeven gegevens gebruikt om u de nieuwsbrief te sturen. U kunt zich na inschrijving te allen tijden afmelden voor (het ontvangen van) de nieuwsbrief door het sturen van een e-mail aan info@jakombo.com of via een link in de nieuwsbrief.


WIJZIGINGEN

JAKOMBO behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en adviseert u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.


JAKOMBO is als volgt te bereiken:

Postadres:Polakkers 12

Vestigingsadres:9528 REBuinen

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:69379645

Telefoon:06 53 36 36 96

E-mailadres:info@jakombo.com


Versie update 1 dd 17-4-2018